prof/trac

2015. PROF/TRAC is een H2020 project binnen de Europese Unie waar in kaart gebracht wordt wat de benodigdheden zijn tot het bouwen van Zero Energy gebouwen en woningen. Met kernwoorden als verbinden, initiëren en inspireren creëert PROF/TRAC een platform waar samenwerking ontstaat en kennisoverdracht plaatsvindt via train-the-trainer trajecten. Voor dit project werd de identiteit vorm gegeven.

grafisch   beeldmerk